За компанията

  • Санитекс е една от най-проспериращите компании за тишу и тоалетна хартия на Балканският полуостров. Построена е 2000г. и е с най-съвременните технологии в тази област, разполага с огромна база, която позволява не само да изработим, а и да съхраним произведената продукция
  • “Санитекс” е компания, чиято дейност е съсредоточена върху рециклиране и производство на различни продукти:
    • Индустриална хартия, Jumbo рола, тоалетна хартия, салфетки, санитарни кърпички, домакинска хартия и др.
  • Ние сме лидер в производството на тишу и тоалетна хартия на българския пазар, и заемаме основен дял от пазара на тоалетни хартии в България
  • Нашите продукти бихте могли да откриете и в страни като Гърция, Турция, Македония, Румъния

Технологично ние сме най-добре развитият производител в България и именно това определя и високото качество на нашето тишу, а също и подобренията в неговия състав, така че клиентите ни да остават наистина доволни.

Разположени в Костинброд, България, произвеждаме конвертируеми джъмбо роли от най-висококачествена целулоза. Заемаме територия от около 30 000 м² като тук се включва машинно помещение, помещение със съоръжения за производство на джъмбо роли, помещение с машини за производство на готова продукция, складове за суровини, складове за готова продукция и офиси. Продаваме джъмбо ролите си на местни и регионални производители на готова продукция като всяка година разширяваме капацитета на производствените си мощности. Вървейки по стъпките на успеха и стремейки се да задоволим нуждите от висококачествено тишу, нашите планове включват закупуването на нови производствени съоръжения и внедряването на система за деинкинг на хартията. Този процес окончателно ще затвърди прогреса от последните няколко години и ще утвърди позицията ни като местен лидер в хартиената индустрия.

Тъй като една от целите ни е подпомагане на държавната икономика, ние се стремим да закупуваме суровини до колкото е възможно от местния пазар.

Опазване на природата

Ние сме една от водещите компании, която се грижи за опазването на околната среда, чрез рециклиране и преработка на отпадъчна хартия. Производството на хартия чрез щадящи околната среда технологии, които не замърсяват въздуха и водата, често става с цената на много усилия и значителни инвестиции от страна на производителите в този сектор. Рециклирането на хартия позволява да се намали отделянето в атмосферата на т. нар. "вредни газове". Въз основа на изследвания е установено, че рециклирането е щадящ околната среда метод, по-специлано по отношение на това, че се отделя най-малко количество CO2 в атмосферата.

При рециклирането на хартията и картона, замърсяването на въздуха може да бъде намалено със 74 %, а замърсяването на водата - с 35 %.

С помощта на всички Вас бихме могли да опазим природата около нас. Всеки продукт направен от 100% рециклирана хартия  спасява, всичко това, което е започнало постепенно да изчезва-природата.

Като местно корпоративно лице винаги сме имали грижа за общността и особено за околната среда. С цел опазване на района, в който се намираме, сме успели да внедрим висококачествени процедури за контрол и строги стандарти, определящи принципите, при които извършваме операциите като за нас на първо място е здравето, безопасността и околната среда.

В допълнение искаме да обърнем внимание, че сме възприели и внедрили специални процедури по изхвърляне на отпадъци, които са изцяло съобразени с изискванията за опазване на околната среда.